Gjeldsfordeling for samboere

Gjeldsfordeling for samboere

For samboere er gjeldsforholdene tilsvarende reglene som for fordeling av aktiva.

Den samboer som har stiftet gjelden, er ansvarlig for den. Ved låneopptak i bank og andre finansinstitusjoner vil det normalt være klart hvem som har stiftet gjelden; det er den som undertegner lånepapirene.

Ubetalte regninger må som utgangspunkt bæres av den som har inngått den avtalen som regningen springer ut av. ansvarlige, selv om avtalen om

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)