Gjeldsavleggelsen ved samlivsbrudd

Gjeldsavleggelsen

Ved et skifte er det nettoverdier som skal fordeles og eventuelt likedeles etter ekteskapsloven § 58. Ved felleseie og når midler ikke holdes utenfor deling, trekker man fra gjelden fra de verdier som er i boet fra hver ektefelles bolodd, og likedeler eventuelle positive verdier. Les mer...

Gjeldsfradrag ved kun felleseie

Hovedregelen om gjeldsfradrag ved utelukkende felleseie er angitt i ekteskapsloven § 58 annet ledd: Les mer...

Gjeldsfradrag når midler holdes utenfor deling

Fradrag for gjeld når en ektefelle holder midler utenfor deling (har midler som ikke skal likedeles) som følge av særeie, eiendeler holdes utenfor etter ekteskapsloven § 61 bokstav b eller c, eller at skjevdeling kreves etter ekteskapsloven § 59, reguleres av ekteskapsloven § 58 tredje ledd, som lyder: Les mer...

Nærmere om forholdsmessig gjeldsfradrag

Litra a: Les mer...

Gjeldsfordeling for samboere

For samboere er gjeldsforholdene tilsvarende reglene som for fordeling av aktiva. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)