Ektepakt, likedeling, særeie og felleseie

Likedeling og felleseie ved samlivsbrudd

Når man gifter seg er hovedregelen etter ekteskapsloven § 58 første ledd at ektefellenes samlede formuer er felleseie og skal likedeles, dersom ikke gjenstanden eller alt unntas fra deling gjennom avtale om særeie ved ektepakt. Man kan likevel holde felleseiemidler utenfor deling dersom de kan kreves skjevdelt som arv eller gave eller fra før ekteskapet etter ekteskapsloven § 59 eller som personlig gjenstand etter ekteskapsloven § 61. Les mer...

Særeie ved samlivsbrudd

Særeie er et unntak fra hovedregelen om likedeling etter ekteskapsloven § 57, som må avtales i ektepakts form for å være gyldig. Særeie innebærer at det ektefellen eier eller senere erverver og verdien av denne, holdes utenfor delingen. Du kan på forhånd ha avtalt såkalt særeie ved ektepakt for hele eller deler av din formue etter ekteskapsloven § 42, en giver kan bestemme særeie i medhold av ekteskapsloven § 48 eller så kan arvelater ”i testament fastsetje at også pliktdelsarv etter han skal være særeige for arvingen” etter arveloven § 31. Les mer...

Formkrav for ektepakt

Dersom ektefellene skal gi hverandre større gaver, eller endre formuesordningen seg i mellom fra hovedregelen om likedeling, vil slike disposisjoner kun være gyldige ved såkalt ektepakt. Hvilke formuesordninger som kan avtales og begrensninger som finnes, er angitt i ekteskapsloven kap. 9, og er beskrevet i forhold til særeie ovenfor under ”Likedeling av felleseie ved samlivsbrudd" og "Særeie ved samlivsbrudd”. En beskrivelse av når man krever ektepakt eksempelvis ved gaver er også gitt under "Disposisjoner som krever ektepakt" nedenfor. Les mer...

Disposisjoner som krever ektepakt

Dersom ektefellene skal gi hverandre større gaver, eller endre formuesordningen seg i mellom fra hovedregelen om likedeling, vil slike disposisjoner kun være gyldige ved formgyldig ektepakt. Les mer...

Sensur av ektepakt

Etter ekteskapsloven § 46 annet ledd kan en ektepakt og dets innhold sensures, dvs. at man setter ektepakten helt eller delvis til side, hvis den vil virke urimelig overfor en av partene. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)