Sameie ved samboerskap

Sameie ved samboerskap

Utgangspunktet når det gjelder det økonomiske forholdet mellom samboerne er som kjent at hver part eier egne ting, i den grad det ikke er etablert felles sameie gjennom avtale, felles erverv eller sammenblanding av midler mv. Utgangspunktet er at hver enkelt tar med seg det man formelt eier ut av forholdet. Som samboer har du ikke rett til likedeling av det som er skapt i løpet av samboerskapet/forholdet, slik som etter ekteskapslovens regler.

Sameie må videre påvises særskilt og dokumenteres gjennom et stiftelsesgrunnlag som avtale, felles erverv, sammenblanding av økonomi, innsats i hjemmet mv. Samboere har dessuten full faktisk og rettslig råderett over de eiendeler som de eier.

Imidlertid vil du som samboer kunne ha krav på kompensasjon/oppnå sameie i felles bolig, hytte og liknende, dersom du har gjort en betydelig og/eller langvarig innsats eller gitt økonomiske bidrag som har muliggjort anskaffelsen av gjenstanden på din samboers hånd.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)