Advokat ved samlivsbrudd

Advokat ved samlivsbrudd

Erfaring viser imidlertid at det lønner seg å få seg en advokat så tidlig som mulig for å få sikret det du har krav på og unngå rettstap. Eksempelvis rettigheter som husleiekrav ved utflytting fra bolig, og sikring av verdidokumentasjon ved skjæringstidspunktet er viktig å skaffe seg oversikt over raskest mulig og fremme. Et skifte løser seg normalt også raskest, dersom man tar tak i det med en gang.

Skal du komme best mulig økonomisk ut av et skifte, er det viktig å raskest mulig sikre seg dokumentasjon på det som er ditt ved arv eller gave, eller som er anskaffet av deg før, under og etter ekteskapet. Slik dokumentasjon vil kunne være kvitteringer, bankutskrifter, gaveerklæringer, skjøte, kjøpe-/ og byggekontrakter mv. Det vil også i mange tilfeller være lurt å kunne dokumentere når samlivet faktisk tok endelig slutt, dersom dette skjedde en stund før dere søkte om separasjon.

Partene kan også selv engasjere advokat til å bistå som mekler, og fortelle om hva som er riktig juss og fordeling i saken. En slik løsning forutsetter imidlertid at partene har tillitt til advokaten og klarer å mekle seg imellom, og er villige til å både gi og ta for å komme frem til en løsning.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)