Om samlivsbrudd

Samlivsbrudd ved ekteskap

Ekteskap utløser flere rettsvirkninger som blant annet økonomisk opplysningsplikt og underholdsplikt. Ved et samlivsbrudd vil imidlertid ekteskapet også gi økonomiske rettsvirkninger som for eksempel likedeling av formue, med mindre man har særeie eller kan skjevdele midler mv. Man kan også bli sameier i eiendeler på grunn av arbeid i hjemmet mv. Les mer...

Samlivsbrudd ved samboerskap

Samboere som familierettslig begrep innebærer normalt at det er snakk om to mennesker som har valgt å bo sammen, og hvor det er etablert en form for følelsesmessig enhet/tilknytning mellom de to menneskene, der partene innretter sine liv og til dels økonomi til den følelsesmessige enhet. Partene lever normalt som om de skulle være gift, uten at de faktisk er det. Les mer...

Advokat ved samlivsbrudd

Erfaring viser imidlertid at det lønner seg å få seg en advokat så tidlig som mulig for å få sikret det du har krav på og unngå rettstap. Eksempelvis rettigheter som husleiekrav ved utflytting fra bolig, og sikring av verdidokumentasjon ved skjæringstidspunktet er viktig å skaffe seg oversikt over raskest mulig og fremme. Et skifte løser seg normalt også raskest, dersom man tar tak i det med en gang. Les mer...

Oppløsning av ekteskap

Det følger av ekteskapsloven § 19 at et ekteskap kan oppløses enten ved skilsmisse etter forutgående separasjon i medhold av ekteskapsloven § 21, eller uten forutgående separasjon i medhold av ekteskapsloven §§ 22 og 23. Les mer...

Opplysningsplikt ved ekteskap

Ektefellene har etter ekteskapsloven § 39 plikt til å gi hverandre “de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling”. Les mer...

Barnefordeling ved samlivsbrudd

I alle barnefordelingssaker vil samtlige avgjørelser om samværsrett, daglig omsorg, foreldreansvar mv. rette seg etter hva som er "til beste for barnet". Det er således ikke av betydning hva som er til beste for mor eller far, men hvilken avgjørelse barnet eller barna vil være best tjent med. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)