Vilkår

Formålet med nettsiden er allmennopplysning og formidling av advokathjelp i tvister etter samlivsbrudd hos ektefeller eller samboere.

Bruk av nettsiden er gratis. Det koster heller ingenting å kontakte advokat, og få inntil en halvtimes gratis rådgivning fra en advokat med kompetanse og erfaring innenfor økonomiske oppgjør mellom samboere og ektefeller.

www.samlivsbruddadvokat.no bedriver ikke rettshjelpsvirksomhet, og ingen må basere egen rettsstilling på generelle råd og allmenn informasjon som formidles over denne siden ut fra egen fortolkning av informasjon på siden.

www.samlivsbruddadvokat.no er heller ingen rettskilde, da nettsiden ikke er juridisk teori utarbeidet etter vitenskapelig metode. Man kan derfor ikke vise til sitater fra siden og påberope sitatene som juridisk teori i en juridisk tvist om barnefordeling.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)