Om samlivsbruddadvokat.no

Økonomiske oppgjør ved samlivsbrudd er vanskelige saker for de som har innrettet økonomi og karriere etter et fortsatt samliv. Ektepar og ugifte samboere velger å gå fra hverandre av mange årsaker. Det være seg utroskap, økonomiske problemer eller at man rett og slett har forandret seg og ikke føler det samme som tidligere.

www.samlivsbruddadvokat.no er en nettside som gir praktisk informasjon til partene om rettsreglene ved samlivsbrudd. Nettsiden tar for seg både regler for ektefeller og for samboende (ugift samliv). De regler som viser til ekteskapsloven gjeder derfor naturlig nok bare for ektefeller, mens ulovfestede regler om vederlagskrav og sameie til en viss grad er like for samboere og ektefeller.

Formålet med siden er å gi partene kunnskap som gjør dem bedre forberedt på hva slags løsning man kan oppnå i skiftet ved et samlivsbrudd. Nettsiden vil forhåpentligvis også kunne være informativ i forhold til å kunne styrke egen rettsstilling i en tvist under oppseiling, eller en pågående tvist. Advokatfirmaet RUV RUV.no står bak siden, og er et firma med spesialkompetanse på samlivsbrudd og barnefordeling, og gir i samsvar med Advokatforeningens retningslinjer inntil en halv time gratis rådgivning på spørsmål om skifte og liknende ved samlivsbrudd. Vi har også presentasjonssidene advokatoslo.no og advokatioslo.no

På venstre side er det et banner som du kan klikke deg inn på de enkelte temaer og undertemaer, slik at du kan søke deg frem til det tema som er direkte relevant for din situasjon etter et samlivsbrudd. Du kan også lese mer generelt om rettsreglene for ektefeller og samboere gjennom å klikke deg nedover banneret fra tema til tema. Nettsiden gir også under de enkelte punktene praktiske tips til en part etter et samlivsbrudd.

Det viktigste å huske på er at det er lurt å kontakte advokat så tidlig som mulig dersom man kommer i en konflikt, for å sørge for at man får oversikt over skiftet, fremmer krav og sikrer dokumentasjon, slik at man ikke lider rettstap. Spesielt dersom den annen part har skaffet advokat, bør man skaffe seg en advokat.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)